Rougsøs historie

I det nordøstlige hjørne af Djursland ligger det lille område Rougsø. Her har istidens gletchere og smeltevand formet et landskab med bakker og dale, hvor vide udsigter, sindige åer og den blanke fjord hører med til den besøgendes oplevelser.

Naturmæssigt yder det beskedne område på bøgeskovsidyl, hedelandskaber, strand- og fjordenge, ådale - ja kort sagt et bredt udsnit af Danmarks natur.

De smukkeste indfaldsveje til Rougsø er med de to færger over Randers Fjord. Ved Udbyhøj bliver man landsat midt i de historiske skanseanlæg fra Englandskrigen i begyndelse af 1800-tallet, og på turen videre kommer man gennem det bakkede landskab med idylliske landsbyer og gamle herregårde.

Er det Danmarks midste kongeligt privilligerede færge "Ragna" fra Mellerup, der lægger dæk til transporten over fjorden, oplever man straks efter landsætningen ved færgelejet i Voer - "Randers Fjords Naturcenter", hvor man på spændende vis kan få alt at vide om fjordens natur og kultur.

Vælger man at ankomme ad landevejen fra syd, kommer man til Allingåbro, en af de større handelsbyer i området, hertil kan man også ankomme fra Randers med veterantog, som sommeren igennem holder skinnerne blanke.

Kommer man til Rougsø ad landevejen fra øst, er det den smukke kystlinie med de hyggelige sommerhusområder og fine badestrande langs Kattegat, der fanger øjet. Følger man hovedvejen fra øst ind gennem de vidtstrakte Løvenholmskove og videre ind i Rougsø dukker mindre og større landsbyer op, blandt dem den statelige forhenværende havneby Ørsted, hvis udformning og handelsliv endnu bærer præg af søhandelstiden.

Når man ad en af de beskrevne indfaldsveje er kommet til Rougsø, enten for et kortere besøg eller for en længere ferie, er der rige muligheder for både afslapning og oplevelse, men hvorfor ikke kombinere de to ting og stille og roligt opleve områdets mange seværdigheder og aktiviteter.

"Walkommen té" siger man i Rougsø.