Ørsted i dag

Ørsted som den er idag
Ørsted har ca 1500 indbyggere. Indbyggertallet har ligget konstant de sidste 5 år, mens det voksede kraftigt i 5 års perioden forud.

Byen har stjerneform med veje pegende ud fra centrum i alle retninger. Dette kendetegn har haft stor afsmitning på formgivningen af byudviklingen mellem vejene.

Fra vest strækker en landskabelig grøn kile sig helt ind mod bycentrum ved Apoteket. Her findes en lille torvedannelse "Polden". Gaderne i bymidten har et fint slynget forløb. Blandt andet Sygehusvej har et harmonisk gadeforløb med "murermestervillaer" i røde sten.
Der findes gode afmærkede vandrestier som fører ud i naturen fra Ørsted, både mod vest ud i Tangkæret, et naturskønt rekreativt område, og mod øst ud i Bakkerne. Fra den sydlige kant af Bakkerne er der fin udsigt over Hevring Sund - arealerne.

I Bakkerne er der etableret Mountainbike, Discgolfbane samt et "Madpakkehus" hvor man kan tage sig en slapper fra vandre- eller cykelturen. 

Borgerne i Ørsted har på aktionærbasis købt den lokale kro, som er i drift, både som traditionel kro, og som byens kulturhus. 

Bag Kroen er der etableret legeplads og multibane m.m. på en ryddet industrigrund. Det er etableret ved frivillig arbejdskraft, men med kommunalt tilskud. Der er desuden indgået aftale mellem Norddjurs Kommune og Borgerforeningen om, at Borgerforeningen mod et årligt tilskud foretager drift af de etablerede aktiviteter ved hjælp af frivillige.

Tangkæret var i mange år et lavtliggende, sumpet og ufremkommeligt område. Det er det ikke mere. Nu er det særdeles fremkommeligt med stier, en flot bro, bænke og en smuk sø med naturområder med mange sjældne planter og et rigt dyreliv.

Byens børn er samlet i Ørsted Børneby i den nordlige ende af Ørsted. Børnebyen rummer klasser fra børnehaveklasse til 6. klasse, SFO, børnehaven Skovsprutten med 100 pladser, samt lokaler til de 19 dagplejere der er i byen.

Ved busholdepladsen midt i byen ligger det velbesøgte og veludstyrede Ørsted Bibliotek, hvor der også er Kommunal Borgerservice.

Idrætsfaciliteterne er gode med idrætshal og boldbaner beliggende ved Rougsøskolen, til gavn for idrætsforeningens mange aktiviteter, samt det frivilligt drevne fittnescenter.
Derudover er der i Ørsted mulighed for at tage del i så forskelligartede klubaktiviteter som mountainbike, discgolf, ridning, motorcross, folkedans og jagt.

Ørsted var tidligere kendt som en af de mindre sygehusbyer. Sygehuset blev opført i 1885, men i forbindelse med rationaliseringer nedlagt som amtslig sygehus i 1984. Sygehusbygningerne eksisterer ikke mere i byen. I stedet er der bygget et flot aktivitetscenter for bokollektivet, som ligger nabo til stedet. Et moderne bokollektiv for 32 handicappede voksne.

Ørsted er velforsynet med butikker, herunder 2 dagligvareforretninger. Desuden en bager samt en række udvalgsvarebutikker (guldsmed, elektriker, blomster m.fl.)

Meget specielt for byens størrelse er en velfungerende biograf. Den blev opført i 1926 og drives i dag videre af 20-25 beboere i området - på helt frivillig, ulønnet basis.

Erhvervsmæssigt er Ørsted præget af håndværkervirksomheder. Der har aldrig været tradition for industri i byen, udover landbrugsrelaterede virksomheder.

I Ørsted kører der 2 busruter med endestationer i Randers og Hornslet samt en skolebusrute, som dækker byens opland.