Ørsted Kro lukket fra 22. januar til 10. marts – 50 frivillige klar til at gå i gang med ombygningen

Kilde: www.oerstedkro.dk

Omkring 50 frivillige og håndværkere er klar til at gå i gang med den hidtil største ombygning på Ørsted Kro, siden borgerne overtog kroen i 2013. Det er 7 nye toiletter, ny handicapvenlig indgang og udvidelse og indretning af et helt nyt køkken. kroen2017

Her på billedet ses 40 af de frivillige samlet til instruktion torsdag aften den 12. januar på Ørsted Kro.

Uden frivillige er det ikke muligt
– Det er fantastisk, at så mange frivillige igen har meldt sig til at gøre en indsats for vores kro. Uden de mange frivillige kunne det her slet ikke gennemføres. Ser vi bare på materialeudgifter og håndværkere til toiletter og køkken er vi jo på en million kr. Hertil kommer så alt det frivillige arbejde, siger formanden for Ørsted kro A/S, Dag Kristiansen. Og det hele er finansieret af fonde og vores egne midler. Resultatet bliver, at vi får en kro, der kommer til at høre til i toppen af danske kroer. Det kan vi være meget stolte af, siger Dag Kristiansen.

Starter søndag den 22. kl. 7.00
Det store projekt starter søndag den 22. januar kl. 7 om morgenen og skal være afsluttet senest fredag den 10. marts. Murermester Jørgen Kusk styrer den komplicerede proces og har udarbejdet en meget detaljeret tidsplan for de mange enkelt dele af arbejdet. Søndag den 22. januar starter nedrivningen af de gamle toiletter, legerummet og afmontering af toiletter, vand og el. Sideløbende kommer nedbrydningen af det hidtidige køkken.

Mange forskellige arbejder
Derefter går det slag i slag med nedlægning af nye kloakrør, støbning af gulve i de nye toiletter, indgangsparti og nr. 13 – lokalet mellem indgangen og salen. Der skal opmures skillerum mellem de mange toiletter, lægges gulv i nr. 13, installeres el, pudses og males for nu bare at nævne nogle af tingene. I det nye køkken skal der også lægges nye kloakrør og afløb, mure skal rives ned, nye klinker skal lægges på gulvet og fliser opsættes, inden det ny køkkeninventar kan sættes ind.

Arbejder i 2-holds skift
For at nå det hele, vil der i weekenderne bliver arbejdet i 2-holds skift, og på hverdage arbejder frivillige, der i dag ikke længere er på arbejdsmarkedet. Der bliver nok at se til for alle, der vil være med. Her på hjemmesiden vil vi følge arbejdet med billeder og beretninger.
Fredag den 24. marts bliver der indvielsesfest for alle, så aktionærer, venner og alle andre interesserede kan se resultatet af den store indsats, der nu skal ydes. Information om indvielsen følger senere.