Titel link Beskrivelse
Teatermagi på Ørsted Bibliotek

Åbent hus
- teatermagi for de allermindste

Ragnhild mindes sin 4 års fødselsdag, hvor tøjhunden Hunni blev væk i det store dukkehus. Hun og kludedukken Hans leder i alle rum.
Der er nye overraskelser og musik hver gang en dør bliver åbent. Og heldigvis bliver sorg og savn vendt til glæde til sidst.

En forestilling, hvor skuespiller Ragnhild Kaasgaard og dukkefører Erik Olsen i samspil med dukker og musik skaber en fantastisk oplevelse for de alleryngste teatergængere.

For de 1 - 4 årige.
Gratis billet kan afhentes eller bestilles på biblioteket.

Skærtorsdagsgudstjeneste med fællesspisning

Skærtorsdags gudstjeneste

Skærtorsdag vil vi festligholde på en særlig måde.
Det var den dag Jesus indstiftede nadveren, mens han spiste sammen med sine disciple, og samtidig den dag han blev forrådt og overgivet i bødlernes hænder. Nadveren er derfor både et måltid til minde om Jesu død og opstandelse, og samtidig et måltidsfællesskab blandt hans disciple.

Nu er det os, der er hans disciple, og derfor vil vi spise sammen i Sognegården efter gudstjenesten Skærtorsdag. Gudstjenesten finder sted kl. 17.00 i Kirken, og derefter ca. kl. 18.00 er alle velkomne til et festligt måltid og et godt fællesskab i Sognegården.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af mad.
Den kan ske til Marianne Boje, 61 71 86 81, eller sognepræsten tlf. 86 48 80 43 senest mandag den 26. marts.

Pris for mad og drikkevarer kr. 100,-.

 

 

Musikcafé på Ørsted Bibliotek

 

 

Jazz

Inger-Lise Maarup har til denne aften udvalgt punkter på jazzens vej "from New Orleans to an American in Paris".
Gratis adgang, tilmelding ikke nødvendigt.

Kaffe/te og en småkage kan købes.

Ørsted Ren By

Nærmere information kommer senere.

Fra biskop til Ph.d. studerende

Steen Skovsgaard 3

 

Onsdag den 11. april kl. 19.00 i Ørsted Sognegård.

Fra biskop til ph.d.-studerende v. tidligere biskop, Steen Skovsgaard.

Steen Skovsgaard har været præst i Gellerup Sogn i 26 år fra 1979-2005.
Herefter blev han biskop i Lolland-Falsters Stift, men valgte at slutte efter 12 år i september 2017 for at blive ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet.
I dette foredrag vil Steen Skovsgaard berette om nogle af sine oplevelser som biskop og samtidig løfte sløret for, hvad der har fået ham til - noget overraskende - at kaste sig over et ph.d.-studium om islam og dommedag.

 

 

Motorcykeltur på Ørsted Bibliotek

John Andersen

En motorcykeltur gennem Rusland til Stillehavet – på sporet af Vitus Bering

John Andersen er arkitekt og mangeårigt medlem af Eventyrernes Klub. Han har roet i kajak rundt om Grønland og gennem Nordvestpassagen og kørt verden tynd på motorcykel.

Senest har John Andersen fulgt i sporet på Vitus Bering. Han fortæller denne aften om byer, landskaber, floder og ikke mindst mennesker fra turen gennem Rusland til Stillehavet. Foredraget krydres med masser af billeder.

Pris: 50 kr.

Billet kan købes på Ørsted Bibliotek eller via vores hjemmeside norddjurs.dk